Wygradzanie jezdni – kiedy metoda ta jest stosowana?

Nicrobase oznakowanie i zabezpieczenia drogowe

Płynna i bezpieczna jazda po drodze to wypadkowa wielu czynników: doświadczenia kierowców, dobrych warunków drogowych, ale też stanu nawierzchni i braku utrudnień na jezdni. Remonty dróg mogą być czynnikiem spowalniającym jazdę, ale są też niezbędne, by zachować jezdnie, pobocza i parkingi w optymalnej formie. Podczas wszelkich prac związanych z naprawą nawierzchni konieczne jest wygradzanie jezdni. Dlaczego?

Czy wygradzanie jezdni jest konieczne?

W czasie remontów dróg oraz naprawy nawierzchni jezdni, konieczne jest wygradzanie pasów ruchu, aby możliwe było utrzymanie płynnego i bezpiecznego ruchu pojazdów. Wygradzanie pasów ruchu wymaga wyznaczenia takiego toru jazdy, aby zmiana była w jak najmniejszym stopniu uciążliwa dla kierowców, ale też pozwalała na sprawne wykonywanie zaplanowanych prac drogowych. Wygradzanie jezdni to zazwyczaj wynik zamknięcia jednego z pasów drogowych lub też przekierowanie ruchu na pas sąsiedni, z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Wygradzanie jezdni z podstawami drogowymi Nicrobase
Wygradzanie jezdni z podstawami drogowymi Nicrobase

Podstawa drogowa – element niezbędny podczas wygradzania jezdni

Niezwykle ważne jest połączenie w takiej sytuacji kilku elementów: znaków poziomych (w postaci namalowanych żółtych linii wyznaczających tymczasowy pas jezdni), ale też znaków pionowych. Podstawa drogowa, na której umieszczone są znaki, to jeden z ważniejszych elementów takiej operacji – podstawy muszą być trwałe, zabezpieczone przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz uderzeniami czy zgnieceniem.

Podstawy drogowe Nicrobase to stabilne i trwałe elementy, posiadają uniwersalne otwory montażowe, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie ich do najczęściej wykorzystywanych znaków. Przemyślana konstrukcja pozwala również na modułowe łączenie elementów. Waga podstawy drogowej waha się od 20 do 30 kg, w zależności od modelu. Daje to możliwość wybrania produktu idealnie dopasowanego do konkretnych potrzeb. Najwyższej jakości podstawy drogowe tworzone są obecnie z materiałów pochodzących z recyklingu. Dzięki temu produkty te nie tylko sprawdzają się w trudnych warunkach drogowych, ale wspierają ochronę środowiska naturalnego.

Jak wykorzystywane są podstawy drogowe?

Podstawy drogowe to produkty niezwykle wszechstronne. Są one wykorzystywane przede wszystkim do wydzielania pasów jezdni, ale też oznakowania zwężonego pasa ruchu w czasie remontów. Podstawy drogowe stosowane są również do podtrzymywania wielkogabarytowego oznakowania do tablic informacyjnych czy ogrodzeń tymczasowych. Mogą stanowić też podstawę dla ogrodzeń ażurowych, stosowanych najczęściej jako zabezpieczenie placu budowy.