Niezastąpione
w każdej
sytuacji

Wszechstronne zastosowanie

Wygradzanie wzdłuż jezdni
powierzchni wyłączonej z ruchu,
oraz wyznaczenie toru jazdy pojazdów

Oznakowanie zawężonego pasa ruchu np. w czasie remontu, wyznaczania krawędzi jezdni, zmiany organizacji ruchu

Podtrzymanie wielkogabarytowego oznakowania tablic informacyjnych, ogrodzeń tymczasowych

Oznakowanie wzdłuż dróg,
autostrad, linii kolejowych,
lotnisk

Wydzielenia obszarów wyłączonych z ruchu na parkingach

Zabezpieczenia budowy
lub eventów – ogrodzenie ażurowe

Rozdzielanie dwóch pasów ruchu

Napiszdo nas

Powiedz nam czego potrzebujesz?