Oznakowanie dróg – jakie rozwiązania są stosowane?

Nicrobase oznakowanie i zabezpieczenia drogowe

Prawidłowe oznakowanie dróg to zagadnienie często podnoszone zarówno przez zarządców, jak i samych użytkowników jezdni, czyli kierowców. Dzięki oznaczeniom kierujący bezproblemowo mogą dotrzeć do wybranego celu, ale też zostać poinformowanymi o istniejących utrudnieniach. Gdzie i jak tworzy się oznakowanie jezdni?

Kiedy stosowane jest oznakowanie dróg?

Podczas podróży samochodem kierowcy mijają dziesiątki znaków poziomych i pionowych. Ich ułożenie nie jest przypadkowe – znaki informują o konieczności zmniejszenia prędkości, ale też o mijanych miastach, węzłach komunikacyjnych, utrudnieniach na drodze, objazdach. Oznakowanie drogi jest niezwykle ważnym aspektem podczas przeprowadzania remontów nawierzchni czy prac budowlanych na drogach. Prawidłowe oznakowanie wskazuje w takich sytuacjach przebieg drogi lub też konieczność wykorzystania objazdów. Dzięki oznakowaniu dróg kierowcy są ostrzeżeni o występujących trudnościach, mają więc czas na to, by zwolnić, zwiększyć dystans. Oznakowanie dróg znacząco wpływa na komfort i bezpieczeństwo jazdy kierowców, jest też ważnym elementem bezpieczeństwa osób pracujących na remontowanym odcinku jezdni.

Oznakowanie dróg z podstawami drogowymi Nicrobase
Oznakowanie dróg z podstawami drogowymi Nicrobase

Nowoczesne oznakowania dróg przy pomocy podstaw drogowych

Elementem niezbędnym do tego, by możliwe było oznakowanie jezdni i dróg, są podstawy drogowe. Podstawa pod znaki drogowe Nicrobase to produkt najwyższej jakości, wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu – w ten sposób producent wspiera środowisko naturalne. Stabilne podstawy Nicrobase dostępne są w wadze 20 i 30 kg, świetnie sprawdzają się one jako elementy oznakowania pionowego podczas remontów dróg. Uniwersalne otwory montażowe pozwalają na zastosowanie praktycznie wszystkich rodzajów znaków. Podstawy zaprojektowane są w taki sposób, by możliwe było ich modułowe łączenie.