Zabezpieczenie dróg – kiedy w i jaki sposób jest stosowane?

Oznakowanie drogowe

Każdego dnia na polskich drogach wykonywane są naprawy i remonty nawierzchni, których celem jest poprawa bezpieczeństwa jazdy i komfortu użytkowania. Aby prace takie mogły przebiegać w sposób sprawny i bezpieczny, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie dróg. W jaki sposób konkretna infrastruktura jest przygotowywana do rozpoczęcia prac drogowych?

Kiedy stosowane jest zabezpieczenie dróg?

Zabezpieczenia dróg stosowane są najczęściej podczas remontów czy przebudowy jezdni, w czasie koniecznych inspekcji, ale również podczas tworzenia poboczy czy rozbudowywania infrastruktury drogowej. Zabezpieczenie dróg pojawia się również w razie wypadków drogowych, kiedy na miejscu zdarzenia prowadzone są działania ratownicze czy też konieczna jest pomoc drogowa. Zabezpieczenie dróg może polegać na stworzeniu bariery podczas imprez masowych, np. organizacji maratonów ulicami miast. Zabezpieczenie dróg stanowi ważny element organizacji przestrzeni podczas zmiany organizacji ruchu drogowego.

W jaki sposób tworzone jest zabezpieczenie dróg?

Zabezpieczenie dróg to ogół procesów oraz instalacji, które pozwalają na zabezpieczenie ruchu na ulicy czy poboczach na czas remontów, eventów, budowy. Jest to przede wszystkim oznakowanie pionowe i poziome. Oznakowanie poziome to nic innego jak znaki malowane na jezdni oraz linie, wyznaczające tymczasowy tor jazdy. Znaki pionowe to tablice, ale też znaki ostrzegawcze czy oznaczenia zmiany organizacji ruchu.

Nicrobase oznakowanie i zabezpieczenia drogowe
oznakowanie i zabezpieczenia drogowe Nicrobase

Aby możliwe było ich stabilne osadzenie, konieczna jest podstawa drogowa. Podstawy drogowe stanowią niezbędny element podczas zabezpieczania dróg – wykorzystywane są podczas wygradzania pasów jezdni, oznakowania zwężonych pasów, rozdzielania pasów ruchu. Stanowią też niezbędny element do podtrzymywania tablic wielkogabarytowych, które stawiane są w celach informacyjnych.

Podstawa drogowa – element niezbędny podczas zabezpieczenia dróg

Podstawy drogowe Nicrobase tworzone są z materiałów PVC pochodzących z recyklingu. Wykorzystanie takiego tworzywa ma wiele zalet – przede wszystkim jest ono wysoce odporne na zmienne warunki atmosferyczne, niskie i wysokie temperatury. Podstawy zabezpieczono także przed przypadkowym uderzeniem czy najechaniem samochodu. Niezwykle ważna jest waga podstawy drogowej – osadzone na podstawach znaki muszą być zabezpieczone przed silnym wiatrem czy podmuchami wywołanymi przejazdem dużych samochodów. Nowoczesne podstawy Nicrobase posiadają uniwersalne otwory montażowe, co daje wiele możliwości ich wykorzystania.