Zabezpieczenia drogowe – kiedy i w jaki sposób są stosowane?

Oznakowanie drogowe

Zabezpieczenia drogowe to elementy niezbędne zarówno podczas remontów dróg, ale też w czasie przebudowy węzłów komunikacyjnych, zwężeń czy objazdów. Jako zabezpieczenia drogowe rozumiemy wszelkie znaki drogowe, tablice i ogrodzenia, które pozwalają na zabezpieczenie ruchu drogowego w czasie utrudnień. W jaki sposób stosowane są zabezpieczenia?

Zabezpieczenia drogowe w czasie remontów dróg

Remonty dróg prowadzone są w Polsce od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Mogą one obejmować łatanie dziur, ale też wymianę nawierzchni na długim odcinku jezdni. Remonty mogą dotyczyć także kolein czy osuwisk, które powstają na terenach górzystych. Wszystkie takie prace remontowe muszą być odpowiednio zaplanowane i zabezpieczone. Zabezpieczenia drogowe stosowane w czasie remontów dróg to przede wszystkim znaki ostrzegawcze – stawia się je już na kilkaset metrów przed utrudnieniami. Dzięki znakom ostrzegawczym możliwe jest zasygnalizowanie kierującym o kłopotach na jezdni. Mają oni wtedy czas na zmniejszenie prędkości i zorientowanie się w zmianach w ruchu. Zabezpieczenia drogowe, takie jak znaki czy tablice informacyjne, stawiane są tymczasowo – oznacza to, że muszą mieć one odpowiednie ruchome podstawy. W tym celu wykorzystywane są podstawy drogowe.

Zabezpieczenia drogowe z podstawami Nicrobase
Zabezpieczenia drogowe z podstawami Nicrobase

Zabezpieczenia drogowe i praktyczne podstawy drogowe

By móc stawiać zabezpieczenia drogowe w dowolnym miejscu, konieczne są podstawy drogowe. Podstawa drogowa Nicrobase to jeden z najchętniej wybieranych produktów tego typu na polskim rynku. Podstawy te dostępne są w dwóch wariantach: 20 i 30 kg. Ich waga sprawia, że nie ma potrzeby dodatkowego dociążania ich czymkolwiek. Podstawy drogowe tworzone są z materiałów pochodzących z recyklingu, co pozwala na ochronę środowiska. Dodatkowo materiały PVC są niezwykle odporne na ścieranie, zmienne warunki atmosferyczne, wysokie i niskie temperatury.

Zabezpieczenia drogowe o trwałej podstawie

Podstawy drogowe posiadają uniwersalne otwory montażowe. Oznacza to, że możliwe jest montowanie na nich zarówno klasycznych znaków drogowych, jak i tablic informacyjnych. Modułowa budowa podstaw sprawia, że możliwe jest połączenie kilku elementów ze sobą i wykreowanie długiej podstawy pod duże tablice. Nie ma potrzeby używania klejów czy łączników, by elementy pasowały do siebie idealnie. Podstawy są odporne na duży nacisk, np. w przypadku najechania samochodu.