Praktyczny stojak na znaki drogowe – kiedy jest niezbędny?

Oznakowanie drogowe

Stojak na znaki drogowe to element, bez którego niemożliwe jest przeprowadzenie nawet niewielkich prac naprawczych na jezdni. Stojaki stanowią niezbędne wyposażenie do tego, aby zabezpieczyć niebezpieczne odcinki drogi, kiedy wymaga tego sytuacja. Gdzie najczęściej wykorzystywane są stojaki na znaki drogowe? Jak są one tworzone?

Organizacja ruchu podczas remontów drogowych

Remonty dróg prowadzone są praktycznie przez cały rok – mogą one dotyczyć zarówno niewielkich uszkodzeń w jezdni (np. dziury), jak i całych odcinków uszkodzonych np. na skutek działania wysokiej temperatury. Takie naprawy są konieczne, by zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi, ale też by poprawić komfort jazdy. Nie brak w Polsce również planowanych, wielomiesięcznych inwestycji, których celem jest tworzenie lub rozbudowa węzłów komunikacyjnych.

stojak na znaki drodowe Nicrobase
stojak na znaki drodowe Nicrobase

Jak prowadzona jest organizacja ruchu podczas remontów i przebudowy dróg? Zagadnienie to rozwiązują planiści, którzy muszą zadecydować, czy dany odcinek ma zostać całkowicie wyłączony z ruchu, czy też możliwe jest utworzenie dodatkowego pasa, który pozwoli na upłynnienie ruchu. Rozwiązaniem takiego problemu może być także wykorzystanie ruchu wahadłowego. W każdej z wymienionych sytuacji konieczne jest zastosowanie odpowiednich oznaczeń drogowych: znaków, tablic informacyjnych, słupków wyznaczających tymczasowy tor jazdy. Do ich stabilnego osadzenia w wybranych miejscach konieczne są stojaki na znaki drogowe. Jak tworzone są takie elementy?

Jak zaprojektowany jest stojak na znaki drogowe?

Podstawy drogowe pod znaki powinny spełniać kilka istotnych wymogów: muszą być trwałe, zabezpieczone przed uszkodzeniem czy zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Stojak na znaki drogowe Nicrobase jest jednym z najchętniej wybieranych produktów tego segmentu. Podstawy Nicrobase powstają z materiałów pochodzących z recyklingu – w ten sposób możliwe jest nadanie tworzywom drugiego życia i skuteczniejsza ochrona środowiska naturalnego. Oferowane stojaki posiadają uniwersalne otwory montażowe – oznacza to, że możliwe jest stosowanie ich do osadzania klasycznych znaków drogowych, tablic informacyjnych.  Warto zwrócić uwagę, że stojak na znaki drogowe Nicrobase posiada konstrukcję modułową – może być on łączony z kolejnymi podstawami, tworząc szeroką, stabilną podstawę, np. pod tablice wielkoformatowe.