Recykling aluminium

Recykling aluminium wymaga tylko 5% energii potrzebnej do produkcji aluminium pierwotnego! Oznacza to, że dzięki recyklingowi można uniknąć emisji 8 ton dwutlenku węgla na każdą tonę aluminium.

Badania pokazują, że wskaźniki odzysku aluminium podczas rozbiórki budynków są bardzo wysokie i wahają się od 92% do 98%. W praktyce oznacza to, że niemal zawsze odzyskuje się aluminiowe okna i drzwi po okresie ich użytkowania, a uzyskane w ten sposób aluminium poddaje się recyklingowi. Zapewnia to dostępność surowca i oszczędność energii z korzyścią dla przyszłych pokoleń.

Podczas transportu ciekłego aluminium bardzo ważny jest czas , gdyż każda godzina oznacza straty ciepła.

Posiadamy wyspecjalizowane pojazdy przystosowane do transportu ciekłego metalu.

Każdy z ciągników siodłowych posiada 3 termosy mieszczące po 5 ton aluminium. Są one wyposażone w nowoczesne wymurówki, które pozwalają dostarczać metal na duże odległości. Wszystkie termosy przeszły badania TUV oraz TDT.
Spadek temperatury podczas transportu wynosi mniej niż 10°C na godzinę.

dostawa nicrobase

Aluminium to lekki i plastyczny metal, który podczas przetapiania nie traci swoich właściwości. Właśnie z tego powodu jego produkcja może mieć charakter cykliczny. Wyprodukowane ze złomu stopy aluminium trafiają do fabryk naszych klientów, gdzie powstają z nich części samochodowe lub inne wyroby.

Po wielu latach użytkowania, wysłużone części znów trafią na złom. Istnieje duża szansa, że nasi specjaliści ponownie zakupią je do zakładów produkcyjnych Nicromet®, gdzie po raz kolejny zostaną przetworzone na stopy aluminium.
Szacuje się, że około 75% z wyprodukowanego do tej pory materiału nadal pozostaje w użyciu. Produkcja aluminium ze złomu jest tańsza i wymaga mniejszych nakładów energii, niż przy pozyskiwaniu metalu z rudy. Podczas procesu do otoczenia dostaje się aż o 95% mniej zanieczyszczeń.

Proces produkcyjny w naszych fabrykach podzielić można na 6 etapów:

  • Zakup surowców
  • Kontrola jakości złomu
  • Topienie, uszlachetnianie
  • -Zlewanie aluminium
  • Wykorzystanie stopów aluminium
  • Recykling