Oznakowanie autostrad – kiedy konieczne jest stosowanie dodatkowego oznakowania?

Nicrobase oznakowanie i zabezpieczenia drogowe

Autostrady to z definicji drogi publiczne o ograniczonej dostępności, przeznaczone do ruchu samochodowego, wyposażone w punkty obsług podróżnych, miejsca postojowe. Każdego dnia  z polskich autostrad korzystają tysiące kierujących, chcąc w jak najszybszym czasie pokonać konkretne odcinki pomiędzy dużymi miastami. Prawidłowe oznakowanie autostrad jest kluczowe, by ich użytkownicy mogli poruszać się po nich wygodnie i bezpiecznie!

Oznakowanie autostrad – znaki ostrzegawcze i tablice informacyjne

Oznakowanie autostrad to przede wszystkim tablice informacje związane z węzłami komunikacyjnymi, ale też prędkością, możliwością zaistnienia niebezpiecznych sytuacji drogowych (silne podmuch wiatru, gołoledź). Przy autostradach montowane są również znaki informujące o odległości do punktów obsługi podróżnych czy stacji benzynowych.

Oznakowanie autostrad w czasie remontów i przebudowy

Remonty dróg i przebudowy dotyczą również autostrad i dróg szybkiego ruchu. Pierwszym etapem planowania remontów na takich drogach jest dokładne zaplanowanie prac oraz określenie, w jaki sposób pokierować ruchem, by umożliwić prace drogowe, a jednocześnie nie komplikować podróży kierującym. Najczęściej w takich sytuacjach zapada decyzja o wyznaczeniu odcinka, w którym kierowcy zmuszeni zostaną do znacznego zmniejszenia prędkości, ale też poruszania się po jednym pasie ruchu. Oznakowanie autostrad w tym czasie jest niezwykle ważne – na kilka kilometrów przed planowanym remontem konieczne jest ostrzeżenie kierujących o pracach remontowych i zmianie organizacji ruchu. Tuż przed obszarem objętym remontem widoczne będą znaki nakazujące zmniejszenie prędkości. W obrębie remontów oznakowanie autostrad to przede wszystkim słupki, które wyznaczają tymczasowy pas ruchu. Dodatkowym oznakowaniem mogą być znaki poziome, malowane na jezdni.

oznakowanie autostrad z podstawami Nicrobase

Jak tworzone jest oznakowanie autostrad?

By możliwe było tworzenie funkcjonalnego oznakowania autostrad, wykorzystywane są podstawy drogowe pod znaki. Podstawy drogowe pod znaki Nicrobase są jednymi z najchętniej wykorzystywanych. Odznaczają się one świetną jakością – są wykonane z materiałów PCV pochodzących z recyklingu, zabezpieczono je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Podstawy drogowe pod znaki dostępne są w dwóch opcjach: 20 i 30 kg (nie ma potrzeby dociążania ich workami z piaskiem). Dodatkowo modułowa budowa pozwala na łączenie ze sobą kolejnych podstaw, tworząc stabilne podpory pod duże tablice informacyjne. Uniwersalne otwory montażowe pozwolą na wykorzystywanie podstaw dla wszystkich rodzajów znaków drogowych. Podstawy odznaczają się również dużą odpornością na nacisk (w przypadku najazdu samochodu).